Kas ir Europass CV? (paraugs)

Europass CV  ir standartizēts Curriculum Vitae,  kurā persona  sistemātiskā un hronoloģiskā secībā uzrāda:

  • personīgos datus, informāciju par valodu zināšanām, darba pieredzi, izglītību;
  • papildu kompetences, uzsverot organizatoriskas, tehniskas, mākslinieciskas, datora lietošanas prasmes un sociālās iemaņas, kas iegūtas, izglītojoties vai strādājot, gan darba vietā, gan personīgā dzīvē.

Europass CV piedāvā paraugu valodu prasmju izvērtēšanai no pamatzināšanām līdz teicamai valodas pārvaldīšanai. Vienots CV standarts darba devējiem atvieglo  kvalifikāciju salīdzināšanu, kas piešķirtas dažādās Eiropas Savienības valstīs.

Europass CV paraugs – http://europass.cedefop.europa.eu/img/dynamic/c1346/type.FileContent.file/CVExamples_lv_LV.pdf

Share